Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (LOV nr 692 af 08/06/2018)

Loven skal sikre, at flest mulige borgere kan bruge offentlige myndigheders websteder og apps. Det gælder ikke mindst borgere med handicap.

Baggrunden for loven er det såkaldte webdirektiv, EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 – om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Læs mere her